iPerakaun

Sistem iPerakuan merupakan satu solusi integrasi web (Online) yang merangkumi perkakasan(hardware) dan perisian (Software) untuk mendaftar sesuatu projek baru oleh pemaju dari awal permohonan merancang sehingga projek diambilalih

Objektif

 iPerakuan ialah sistem fail secara elektronik yang memenuhi objektif-objektif seperti berikut:-

  • Untuk memudahkan perjalanan proses pelan dari kebenaran merancang, pelan sistem paip sehingga ambilalih sistem paip
  • Untuk memastikan perjalanan proses pelan mengikut aliran kerja yang betul untuk satu-satu projek pembangunan
  • Untuk memudahkan pegawai SAINS membuat pemantauan projek dari segi perlaksanaan kerja, penyerahan dan status jaminan bank
  • Untuk memudahkan merekod dan pencarian sesuatu fail projek dan maklumat terkini berkaitan projek
  • Untuk memudahkan proses 'sorting' sesuatu projek mengikut daerah dan untuk data laporan
  • Untuk memastikan setiap data input projek dapat direkodkan
  • Untuk memudahkan setiap daerah menyemak status projek dan tempoh jaminan sesuatu projek yang telah diambilalih.
LOGIN TO i-PERAKUAN


:     
: